• ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  Προετοιμάζοντας τον μουσικό του 21ου αιώνα
 • ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  Πολύπλευρη και ολοκληρωμένη μουσική εκπαίδευση
 • ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  Η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα, ένας τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας στα πλαίσια της μετάδοσης και λήψης μηνυμάτων.
 • ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  Ανακαλύψτε τη μουσική
 • ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  Η μύηση στον κόσμο της μουσικής συμβάλλει αποφασιστικά στη μόρφωση και εξυπηρετεί την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών
 • ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  ΩΔΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

  Η μουσική είναι η τέχνη των ήχων, της έκφρασης των συναισθημάτων και αποτελεί από τα πανάρχαια χρόνια ένα σημαντικό κομμάτι της παράδοσης μας.