Μουσική Προπαιδεία

Μια σύγχρονη εκπαιδευτική μουσική σχολη, που μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων και με γνώμονα το σεβασμό απέναντι στην ανάπτυξη της επαγγελματικής οντότητας του μουσικού.

Με τον όρο “Μουσική Προπαιδεία” εννοούμε τη διδασκαλία της μουσικής στη νεαρή παιδική ηλικία, όπου αφορά τυπικά ηλικίες 0-8 ετών με έμφαση κυρίως στις προ της σχολικής εκπαίδευσης ηλικίες, δηλαδή 0-6 ετών. Η σημασία των εμπειριών στην παιδική ηλικία είναι μεγάλη, αφού βάση ερευνών ο ανθρώπινος εγκέφαλος σχηματοποιείται με βάση τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος  και τα εγκεφαλικά κύτταρα χρειάζεται να δεχθούν τα συγκεκριμένα ερεθίσματα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, προκειμένου να αναπτυχθούν οι διάφορες ικανότητες.

 

Ένα μάθημα Μουσικής Προπαιδείας είναι δομημένο με της αρχές της Άτυπης Μουσικής Διδασκαλίας (εννοώντας ότι το παιδί δεν έχει υποχρεώσεις προς το μάθημα), ούτος ώστε να προετοιμάσει το παιδί να δεχθεί μαθήματα Τυπικής διδασκαλίας (της διδασκαλίας οργάνου ή τραγουδιού με συστηματική μελέτη και μαθησιακές υποχρεώσεις). Η Άτυπη Μουσική αφορά στην διδασκαλία της Μουσικής με Παιγνιώδη τρόπο, σε ένα περιβάλλον όπου το παιδί δεν πιέζεται να συμμετάσχει. Απευθύνεται σε παιδία που δεν έχουν ακόμα Μουσικές Εμπειρίες έτσι ώστε να αποκτήσουν σωστές βάσεις για μουσική ανάπτυξη. Το Μάθημα γίνεται κατά ένα παιγνιώδη τρόπο και έχει σαν στόχο το παιδί να βιώσει και να εσωτερικεύσει τα ερεθίσματα που θα του δοθούν, να αποκτήσει σωστή μελωδική φωνή και την ικανότητα να διακρίνει την ομιλητική φωνή από τη φωνή του τραγουδιού, τη σωστή ρυθμική ανταπόκριση, να έχει την ικανότητα να διακρίνει ήχους, μελωδίες και τονικά επίπεδα(ψηλά, χαμηλά, δυνατά σιγανά) ακόμα και την σιωπή, και να αυτοσχεδιάζει.

Περιλαμβάνει:
  • δραστηριότητες με διάφορα Μελωδικά σχήματα και μοτίβα(τραγούδια)
  • δραστηριότητες με ποικίλα Ρυθμικά σχήματα (παλμός, ρυθμός)
  • δραστηριότητες αναγνώρισης αρχικά ήχων και έπειτα οργάνων
  • δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού όπου μπορούν να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να φανερώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την μουσική τους σταδιοδρομία
  • δραστηριότητες συντονισμού του σώματος
  • και έπειτα γνωριμία με τα όργανα.

Επίσης έχουν την ευκαιρία μέσα από το μάθημα να διδάσκονται ομαδικά αλλά και εξατομικευμένα για τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η επίτευξη των στόχων γίνεται με την διαδικασία της επανάληψης. Στα παιδία αρέσει η επανάληψη των ήδη γνωστών τραγουδιών έτσι οτιδήποτε καινούριο διδάσκονται, βιώνεται μέσα από ήδη υπάρχουσα γνώση. Εν τέλη τα παιδιά μέσα από το μάθημα εξοικειώνονται μεταξύ τους, κοινωνικοποιούνται και διασκεδάζουν, καθώς το μάθημα δεν απαιτεί τεχνική, ούτε λεκτική διατύπωση, αλλά στηρίζεται στη Βιωματική προσέγγιση και απόδοση. Έτσι αποκτούν σχεδόν άρτυα μιμητική ικανότητα είτε μελωδικών είτε ρυθμικών σχημάτων, εσωτερική ακοή και μουσική ωριμότητα.