Σχολή Ελαφρού & κλασικού τραγουδιού

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ


Ελαφρό, μοντέρνο και κλασικό τραγούδι. Η φοίτηση του Ελαφρού Μοντέρνου Τραγουδιού διαρκεί 5 χρόνια και ολοκληρώνεται με την απόκτηση πτυχίου.