Σχολή ελαφρού & κλασικού τραγουδιού

Μια σύγχρονη εκπαιδευτική μουσική σχολη, που μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων και με γνώμονα το σεβασμό απέναντι στην ανάπτυξη της επαγγελματικής οντότητας του μουσικού.

Στο Ωδείο μας διδάσκονται ελαφρό, μοντέρνο και κλασικό τραγούδι. 

Η φοίτηση του Ελαφρού Μοντέρνου Τραγουδιού διαρκεί 5 χρόνια και ολοκληρώνεται με την απόκτηση πτυχίου.