Σχολή κατώτερων & ανώτερων θεωρητικών

ΣΧΟΛΕΣ

  • Θεωρίας
  • Σολφέζ
  • Αρμονίας
  • Αντίστιξης
  • Φούγκας
  • Ιστορίας
  • Μορφολογίας
  • Οργανογνωσίας
  • Dictee (Ακουστικά)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Προετοιμασία μαθητών για τις προεισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.