Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 – Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών στη Λάρνακα